Werkwijze | Fysiotherapie van de Braak & Maas Tilburg

Werkwijze

De fysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert bij stoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat. De behandeling is gericht op bevordering van herstel en op terugkeer naar het gewenste activiteitenniveau.

Wij zijn vrij toegankelijk. Dat betekent dat u ook zonder verwijzing van uw arts bij ons terecht kunt voor een consult. Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u de meeste behandelingen gewoon vergoed.

Het eerste consult bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Hier uit volgt een voorstel tot behandeling.